Cevi verschieben

Liebi Alohas

Will d Yara und ich de Samstig leider beid kei Ziit händ, müemer am SA 14.01.2017 d Cevi absege. Mir machet aber defür de SA druf am 21.01.2017 Cevi. Witeri Infos zum 21.01. folget no.

Liebi Grüessli & sorry

Sheryl & Yara